opc_loader
Print Page:

De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de bestellingen via de online shop van Kärcher BVBA. De klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen alvorens tot aankoop over te gaan.

De klant-consument kan, volgens de artn. VI.47 tot VI.53 WER, binnen 14 dagen na aflevering van het product, zonder boete en zonder opgave van redenen, schriftelijk zijn verzakingsrecht uitoefenen. Indien gewenst kan daarvoor gebruik worden gemaakt van een modelformulier.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@karchervanmol.be Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is."

Algemeen:

De Kärcher Online Shop is alleen bestemd voor consumenten en bedrijven die Kärcher producten online willen bestellen en geleverd willen hebben in België. Hieronder treft u de voorwaarden aan waaronder de producten op de Kärcher BVBA Online Shop voor verkoop worden aangeboden. Door voor het bestelproces een vinkje te zetten in het vak bij "ik heb de algemene voorwaarden gelezen en accepteer ze hierbij" en de bestelling te plaatsen, geeft u aan akkoord te gaan met en bent u gebonden aan deze voorwaarden.

Kärcher BVBA behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Privacybeleid Karcher Center van Mol bvba
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17/12/2017

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Karcher Center van Mol bvba. U dient zich ervan bewust te zijn dat Karcher Center van Mol bvba niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Karcher Center van Mol bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Karcher Center van Mol bvba of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Karcher Center van Mol bvba of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers vanKarcher Center van Mol bvba  of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Karcher Center van Mol bvba
Nieuwe Steenweg 109 - 9140 Elversele
052/460407
info@karchershop.be

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@karchershop.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

Vind hier meer info over het ODR platform:
https://www.webwinkelkeur.nl/een-europees-odradr-platform/

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Geschillen

Artikel 14 - Privacy

Artikel 15 - Overmacht

Artikel 17 – Contractuele wanprestatie

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument en het professioneel gebruik kunnen maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet handelaar, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website

3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of het professioneel in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die de informatie gemakkelijk toegankelijk maakt.

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument of het professioneel om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

5. Overeenkomst op afstand: Van een overeenkomst op afstand is sprake wanneer de overeenkomst gesloten wordt met communicatiemiddelen op afstand, dat wil zeggen zonder de persoonlijke aanwezigheid.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Kärcher BVBA, handelend onder de naam Kärcher en met maatschappelijke zetel te Elversele

Tel: 052/460407

Fax: 052/460321

e-mail: info@karcher-shop.be

Ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

De Kärcher BVBA Online Shop is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag, tussen 08.30 en 17.00u en vrijdag tussen 08.30 en 16.15u op telefoonnummer 052/460407 of via email info@karcher-shop.be. Het betreft zowel informatie betreffende bestellingen, klachten, waarborgen en dienst naverkoop.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kärcher via de online shop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kärcher en consument of professioneel;

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of professioneel beschikbaar gesteld . Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de algemene voorwaarden in te zien bij Kärcher of kunnen deze op verzoek van de consument of het professioneel worden toegezonden.

Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod en assortiment zijn uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgisch grondgebied.

Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument of professioneel.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of het artikel. Daarnaast bestaat de kans dat het product, t.o.v. de afbeelding, afwijkt naar vorm en kleur.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door Kärcher. Kärcher is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Indien ingevolge menselijke vergissing of technische storing de online shop een aanbod vermeldt dat, behoudens uitdrukkelijk aangegeven korting, redelijkerwijs niet de normale prijs voor dat product kan uitmaken, is Kärcher hierdoor niet gebonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of professioneel van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, tenzij de bestelling een van volgende gevallen uitmaakt: (niet-limitatief) rechtsmisbruik, commercieel gebruik, wederverkoop, abnormale hoeveelheden, uitputting van de voorraad, ongeldig aanbod of bij overmacht.

2. Indien de consument of het professioneel het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kärcher langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Kärcher is bevestigd, kan de consument of het professioneel de overeenkomst annuleren;

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kärcher passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de consument of professioneel elektronisch kan betalen, zal Kärcher daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;

4. De overeenkomst wordt steeds gesloten onder de ontbindende voorwaarde van solvabiliteit. Kärcher kan zich- binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument of professioneel voldoende solvabel is om de koop aan te gaan. Indien dit niet het geval is, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

5. Kärcher zal bij het leveren van het product of dienst aan de consument de volgende informatie meesturen. Dit gebeurt schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Kärcher waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

Artikel 6 – Herroepingsrecht (consument)

1. De consument kan volgens de artn. VI.47 tot VI.53 WER, binnen 14 dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. De bedenktermijn van 14 dagen laat de consument toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. Tijdens deze bedenktermijn dient de consument het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren.

2. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren . Het verzakingsrecht is echter niet verloren als het product één keer als test wordt gebruikt of als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product uit te testen.

3. Alle meegezonden toebehoren, documentatie, garantiebewijzen, kopie factuur en verpakkingsmaterialen dienen te worden toegevoegd bij de retourzending.

4. Producten uit een bundel-aanbieding, waarbij korting of een gratis product wordt aangeboden wanneer de klant een of meerdere producten koopt, kunnen alleen tezamen met de gebundelde producten worden geretourneerd. Indien een product wordt geretourneerd uit een bundel-aanbieding, zonder de gebundelde producten mee te sturen, dan behoudt Kärcher BVBA zich het recht voor om een factuur te sturen voor de niet geretourneerde producten.

5. Wanneer het verzakingsrecht wordt uitgeoefend, dienen de goederen in perfecte staat door de klant terug te worden bezorgd aan de BVBA Kärcher binnen de 14 kalenderdagen na de uitoefening van het verzakingsrecht, dit op straffe van een schadevergoeding t.b.v. 25% van de koopprijs incl. BTW. en onder voorbehoud voor Kärcher om een hogere schade te bewijzen

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping (consument)

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening

2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Kärcher dit bedrag terugbetalen uiterlijk 14 kalenderdagen nadat zij kennis kreeg van de uitoefening van het verzakingsrecht op voorwaarde dat de goederen binnen deze termijn ook effectief door Kärcher retour werden ontvangen

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht (consument)

Overeenkomstig artikel VI.53,3° WER kan de consument-koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 9 - De prijs

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro. De prijzen zijn inclusief BTW, recupel, BEBAT en Reprobel.

2. De normale en bijkomende leverings- en verzendkosten worden aangegeven.

3. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

1. De klant is verplicht om de geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen. De klant verbindt er zich tevens toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk te onderzoeken en na te gaan of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken of zichtbare non -conformiteit dienen uiterlijk binnen de termijn van 5 werkdagen schriftelijk te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken/non-conformiteit op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

2. De BVBA Kärcher is t.a.v. de consument onderworpen aan de dwingende bepalingen i.v.m. de consumentenkoop. De BVBA Kärcher is bijgevolg aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de levering. De klant dient evenwel elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen de BVBA Kärcher in te stellen.

De BVBA Kärcher conformeert zich tevens met de wet Productaansprakelijkheid met dien verstande dat zij nooit aansprakelijk is indien de schade die wordt veroorzaakt niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook aan een fout of nalatigheid van de klant of van een persoon voor wie de klant verantwoordelijk is.

Wat betreft tweedehands toestellen - demonstratie- en toonzaalmodellen zijn ook te beschouwen als tweedehands toestellen- is de BVBA Kärcher aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de levering.

3. T.a.v. de professioneel geldt dat verborgen gebreken slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 10 kalenderdagen na ontdekking ervan schriftelijk worden gemeld. Verborgen gebreken kunnen uitsluitend tot vergoeding aanleiding geven indien de goederen niet door de medecontractant zelf op enige wijze werden gemanipuleerd. Bovendien is een vordering op grond van verborgen gebreken slechts mogelijk tot 2 jaar na de aankoop. Verborgen gebreken waaromtrent de BVBA Kärcher aantoont dat er in haren hoofde een “onoverwinnelijke onwetendheid” bestaat, geven nooit aanleiding tot vrijwaring.

De eventuele vergoeding voor verborgen gebreken zal de prijs van de geleverde goederen niet overschrijden. De immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden kan nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling.

Hetgeen sub artikel 10.2. wordt uiteengezet omtrent de wet productaansprakelijkheid geldt ook onverkort in de relatie met de  professionele klant.

Tweedehands toestellen - demonstratie- en toonzaalmodellen zijn ook te beschouwen als tweede handstoestellen- worden evenwel steeds verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van hun zichtbare en verborgen gebreken, die door de klant worden aanvaard.

4. Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt. Herstellingen uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie.

5. De originele factuur moet worden voorgelegd om van de garantie te kunnen genieten.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd, dit met een geschatte leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van de betaling. De door Kärcher BVBA vermelde leveringsdatum is slechts indicatief en niet bindend. De consument of professioneel gaat ermee akkoord dat levering langer dan 30 dagen kan duren en beschikt aldus niet over de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of professioneel hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument of professioneel heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten op te zeggen.

3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de BVBA Kärcher het bedrag dat de consument of professioneel betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na opzegging, terugbetalen.

4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of professioneel aan het Kärcher kenbaar heeft gemaakt bij zijn bestelling.

5. Indien levering van een besteld product redelijkerwijze niet mogelijk blijkt te zijn, zal Kärcher zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Kärcher.

6. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige voldoening door de klant aan de BVBA Kärcher van al hetgeen hij als tegenprestatie van de geleverde of te leveren goederen verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.

Niettemin zullen de risico's van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant-consument vanaf het moment dat hij of een door hem aangeduide derde het goed in ontvangst nam. Indien de bestelde goederen reizen met een door de klant-consument gekozen vervoerder is dit steeds op zijn risico.

De bestelde goederen reizen evenwel steeds op het risico van de klant niet-consument.

7. Bestellingen op deze site kunnen alleen in België worden bezorgd. Bestellingen worden geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur-gelijkvloers.

8. Bij betaalmethode "betaling bij afhalen" kan het toestel afgehaald worden op volgend adres : Nieuwe Steenweg 109 -9140 Elversele (Temse)

Artikel 12 - Betaling

1. Tenzij de site in onmiddellijke betaling voorziet of tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de consument of door de professioneel verschuldigde bedragen in elk geval respectievelijk te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 of binnen de 14 dagen na de bestelling.

2. De consument of professioneel heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kärcher te melden.

3. Een niet- of onvolledige betaling door de klant van één factuur op haar vervaldag, verleent aan Kärcher het recht om al haar bestaande contractuele verplichtingen t.a.v. die klant op te schorten. Tevens worden in dergelijk geval alle, ook niet-vervallen, facturen uitgeschreven aan die klant, meteen opeisbaar. Bij niet- of laattijdige betaling is tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag t.b.v. 1% per aangevatte maand, meer een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 125 €. (Uitsluitend) t.a.v. een klant-consument, in de zin van het WER, is Kärcher een gelijke schadevergoeding verschuldigd ingeval van laattijdige betaling.

Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Kärcher en de consument of professioneel waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwisting zijn, behoudens voor consumenten en behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht, uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen.

Artikel 14 - Privacy

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een privacy policy. Deze maakt deel uit van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Gelieve de privacy policy aandachtig te lezen .

Artikel 15 - Overmacht voor Kärcher

Kärcher doet er alles aan om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen. Kärcher kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in onze macht liggen. Als overmacht worden onder meer beschouwd (niet limitatief): brand, oorlog, stakingen en / of lock-outs bij Kärcher / haar toeleveranciers / haar vervoerders / …, pannes van nutsvoorzieningen (elektriciteit, internet, …). In geval van vertraging voert Kärcher haar verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid van Kärcher

Voor zover de BVBA Kärcher bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden is zij niet aansprakelijk voor zware of opzettelijke fouten begaan door deze derden.

De BVBA Kärcher zelf is enkel aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude, opzettelijke fout en zware fout. De BVBA Kärcher is, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht, nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomsten-derving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

De aansprakelijkheid van Kärcher is in ieder geval beperkt tot het bedrag gedekt door haar verzekering. In geval geen dekking voorhanden is, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Kärcher beperkt tot een maximaal bedrag van 5.000,00 EUR (m.i.v. alle mogelijke kosten: dagvaarding, RPV, …).

Artikel 17 – Contractuele wanprestatie

Ingeval van contractuele wanprestatie, heeft de klant, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht, enkel het recht om de overeenkomst te ontbinden ingeval van zware fout in hoofde van de BVBA Kärcher en indien de klant de BVBA Kärcher uiterlijk 14 dagen na de ontdekking van de zware fout schriftelijk in kennis stelt.

De BVBA Kärcher heef het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de klant; (iii) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant; Ingeval van ontbinding behoudt de BVBA Kärcher zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die zij lijdt en worden alle vorderingen van de BVBA Kärcher onmiddellijk opeisbaar.

Betalingsvoorwaarden AFTERPAY

Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay® Deze voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden op de voorwaarden van de winkelier en van toepassing op uw betaling via de achteraf betaalservice AfterPay en moeten gelezen worden als integraal deel uitmakend van de algemene voorwaarden van de winkelier.

Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1. Als u verzoekt te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van arvato Finance International B.V. die handelt onder de naam AfterPay (hierna “AfterPay”) leidt dit niet tot een overeenkomst. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt zo mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

2. AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen via AfterPay®, deze alsnog omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling via AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

3. Iedere winkelier is gerechtigd bij het tot stand komen van een koopovereenkomst met een consument, deze te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay®, indien u kiest voor betalen via AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

 • De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland of in België te liggen;
 • Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kruispuntbank van Ondernemingen indien u koopt via uw bedrijf;
 • Als u wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dient u tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;
 • Het bankrekeningnummer van u die betaling via AfterPay® aanvraagt.

4. Om te kunnen betalen via AfterPay® moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland of in België. Dit adres mag geen postbus zijn;
 • U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surseance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te voldoen.
 • U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen.
 • De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;
 • Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
 • U verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen via AfterPay® de uit uw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay.

Artikel 2 Wijze van betalen
1. Uw keuze om te betalen via de achteraf betaalservice AfterPay® van AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of op papier via de post of via de standaard Europese incasso. Indien u na acceptatie aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan AfterPay in stand. U moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay.

2. AfterPay behoudt zich het recht voor, voor zover wettelijk is toegestaan, om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door u niet te restitueren.

3. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt u AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via AfterPay® is geaccepteerd en u via standard Europese incasso gaat betalen, sturen wij u een vooraankondiging, waarin wij uw incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging krijgt u 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay® gaat u akkoord met de termijn van 5 dagen.

4. AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.

5. AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.

2. Indien u heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer.Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan AfterPay kosten aan u in rekening brengen (ophoging). U kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat u in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen aan u hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

3. Tot één dag voor de incassotransactie, kan u wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn

Uw betaling welke u verschuldigd bent door uw bestelling, dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging

U bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van arvato Finance International B.V. h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, Nederland, telefoon 0905 – 537 00.

Artikel 6 Verzuim

1. Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

2. Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay aan u een e-mail om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan u een schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan u een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

3. Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. 


AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de uw bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

4. Indien er door aan u toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door u gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling in mindering strekken op het door aanvrager oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement welke is gepubliceerd op haar de website www.afterpay.be. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van gegevens, als ook vragen om inzage van de gegevens van u die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit Privacy Regelgeving.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

2. Indien AfterPay om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst die tussen aanvrager en AfterPay tot stand komt, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle in Nederland, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Payment methods